Oldal kiválasztása

adatvédelmi téjékoztató

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom (www.csillassist.com) látogatóját valamint szolgáltatásom igénybe vevőjét vállalkozásom adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követek az adatkezelés során?

Az adatkezelése során alábbi alapelveket követem:

 •  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 Az Ön személyes adatait

 •  az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
 • egyesesetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Ki vagyok?

 Vállalkozó neve : Kántor Csilla EV

Székhely: 1195 Budapest, Kossuth Lajos utca 9 

Weboldal: www.csillassist.com

Postacím: 1195 Budapest, Kossuth Lajos utca 9 

Mail cím: hello@csillassist.com

Adószám: 69742646-1-43

Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

A honlap tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhelyszolgáltató honlapja : https://www.mhosting.hu/

Tárhelyszolgáltató email címe: info@mhosting.hu

Az általam kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja : Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaim minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalamat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: Vállalkozásom jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Időtaratam: 1 hónap

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja : Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóimnak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, vállalkozásom elérhetőségének módosulásáról, stb

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím

Időtaratam: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja : Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új szolgáltatásaimról értesítem

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: teljes név,születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím, egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb

Időtaratam: hírlevélről történő leiratkozásig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja : Direkt marketing szolgáltatás

az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítek és küldök, üzletszerzési célból Önt megkeresem, az általam nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatókat küldök

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím, egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb

Időtaratam: direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja : Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás

Jogalap: jogi kötelezettség

Kezelt adatok: teljes név, mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személye üzenet

Időtaratam:: 5 évig

A weboldalam látogatóitól csak akkor kérem személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaim igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatok össze és a látogatóim beazonosítása alapvetően nem célom.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az hello@csillassist.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszomat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldöm Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3.Mik azok a sütik és hogyan kezelem őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapomon az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldalam az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérem az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásom nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásom azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik

Milyen sütiket alkalmazok?

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga csillassist.com Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.  2 év HTTP
_gat csillassist.com A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.         Session      HTTP
_gid csillassist.com Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP
collect google-analytics.com Adatok küldésére a Google Analytics-hez a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközökön és a marketing csatornákon keresztül. Session Pixel

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4.Mit kell tudni még a honlapommal kapcsolatos adatkezelésről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemre a regisztráció illetve a velem való kapcsolattartása során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeim érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatom bűncselekményt követ el vagy Vállalkozásom rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törlöm, illetve – szükség esetén – megőrzöm azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5.Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem egyúttal a honlapommal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállalom.

6.Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Vállalkozásom külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti Vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásomhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérem az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapomhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

7.Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általam kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általunk kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozóm által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóim nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásomat.

8.Melyek a főbb irányadó jogszabályok a tevékenységemre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

www.csillassist.com weboldalon történik

2019.05.01